Navarrevisca (Ávila)
Rhamnus_frangula Volver a «Senda Etnobotánica»